Списък с промени

Aug 05, 2021

  • [нова] Добавена е възможност за включване или изключване на разходите за доставка в процеса на възстановяване и замяна.
  • [нова] Добавено е частично анулиране на поръчка