Huawei

Основана през 1987 г., Huawei се превърна във водещ световен доставчик на инфраструктура за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и интелигентни устройства. Компанията оперира в над 170 държави, обслужвайки повече от три милиарда души по света. Със своите 207 000 служители Huawei се ангажира да осигури цифров достъп до всеки човек, дом и организация, допринасяйки за изграждането на [...]