Great Lawyers

GreatLawyers.io е платформа, предназначена да опрости процеса на намиране на правни ресурси, особено в областта на телесните повреди. Тя предоставя обширна библиотека за обучение, проверени от GL.io адвокати и изчерпателна информация за делата. Платформата е специализирана в подпомагането на клиентите при намирането на подходящи адвокати за искове за телесни повреди и предлага богата информация по различни правни теми, както и информация за [...]

JLG Lawyers

JLG Lawyers, основана от Майкъл Яуриг през 2009 г., е базирана в Калифорния кантора за трудово право, която се занимава с представителство на служители, включително изпълнителни директори, партньори, професионалисти и таланти, но не и на работодатели. Мисията на фирмата е да даде глас на служителите и да се бори за справедливост, като се застъпва за справедливост на работното място. Те се фокусират върху защитата на правата на служителите срещу несправедливостите на работното място, както и върху [...]