JLG Lawyers

JLG Lawyers, основана от Майкъл Яуриг през 2009 г., е базирана в Калифорния кантора за трудово право, която се занимава с представителство на служители, включително изпълнителни директори, партньори, професионалисти и таланти, но не и на работодатели. Мисията на фирмата е да даде глас на служителите и да се бори за справедливост, като се застъпва за справедливост на работното място. Те се фокусират върху защитата на правата на служителите срещу несправедливостите на работното място, както и върху [...]