Equifax

Equifax е глобална компания, специализирана в областта на данните, анализите и технологиите, която играе ключова роля в различни индустрии, като подпомага вземането на важни решения. Уникалното съчетание на данни, анализи и технологии позволява на компанията да получи прозрения, които помагат на бизнеса да осигури безпроблемно и положително преживяване в значими моменти от живота, като кандидатстване за работа, ипотека или покупка на автомобил. Тяхната мисия е да [...]