Общи понятия


Какво е Малък проблем (Small Fix)?

Понятието „Малък проблем“ обозначава корекция или услуга в трите направления – съдържание, дизайн, или програмиране, за която се заплаща еднократно.

Какво е Абонамент (Subscription plan)?

Понятието „Абонамент“ обозначава абонаментна услуга в трите направления – съдържание, дизайн, или програмиране, която се заплаща ежемесечно или годишно, в рамките на Вашия абонаментен план.

Какво e Времева таблица (Time table)?

Под „Времева таблица“, имаме предвид подаден доклад с време за изпълнение в рамките на Вашата единична корекция или абонаментен план. Времевата таблица се изпраща след завършване на задачата, или в края на всеки месец. В нея описваме накратко:

 • извършената услуга
 • предприетите действия
 • вложеното време

Какво е Бъг (Bug)?

Понятието „бъг“ обозначава функционалност на уеб платформата и сайт, изработени от нас, която не работи спрямо заданието. Нова функционалност или промяна в начина на работа на стара такава не е бъг. Всеки бъг може да бъде демонстриран чрез следване на стъпки за репродуциране (steps to reproduce), предоставени от възложителя. Проблем, който се е случил веднъж и не може да бъде репродуциран, не е бъг. Бъгът следва да може да бъде демонстриран на някои от следните браузъри: Internet Explorer / Edge, Chrome, Firefox, Safari с версия, публикувана пре последните 2 години. Браузърът трябва да е инсталиран на някоя от следните операционни системи: Windows, OSX, Android, iOS, Ubuntu с версия, официално поддържана от издателя на ОС.

Какво е Месечен доклад (Monthly report)?

Месечният доклад включва Времева таблица с изпълнение на всички услуги, в съответствие с параметрите на Вашия абонаментен план.

Управление


Кой, как и кога качва или променя съдържание на сайта ми?

Качването на съдържание от наша страна се извършва след подаване на заявка за обновяване на съдържание през системата. Операциите по качване на съдържание се извършват от наши служители, като се отдава достъп до трети страни и лица, само в случай на изрично съгласие от страна на клиента. Операциите се съхраняват още в лог система,  която отчита времето на влизане на потребителя в CMS системата. Повече информация за управлението на съдържание се съдържа в нашите Общи условия.

Какъв достъп трябва да осигуря до сайта?

В общия случай, се нуждаем единствено от достъп до администрацията на WordPress и/или FTP достъп до сървъра, на който се съхраняват файловете.  В по-редки случаи, изискваме разширен достъп до бази данни, cPanel и други. Повече информация за достъпа и съхранение на данните се съдържа в нашите Общи условия.

Трябва ли да имам някакви технически знания, за да работя с Вас?

Не е необходимо да притежавате технически знания, за да можем да Ви помогнем. В случаи, че имаме въпроси, нашите консултанти ще съдействат за разрешаването на Вашия проблем.

Как се удостоверява, че задачата е изпълнена, или проблемът е разрешен?

Изпълнението на задачата или разрешаването на проблема се установява със системна промяна на файловете и/или базите данни, както и с наличието на съвпадение между описания проблем от страна на клиента и извършените от нас операции. Екипът ни се стреми да се ползва с най-добри практики и да работи за Вас коректно, в максимално кратки срокове.

Какво се случва, ако корекцията или задачата е отнела твърде много време, или не съм доволен от изпълнението?

Нашата цел е да осъществяваме техническа поддръжка бързо и точно. В случай, че не сте доволни от извършения труд, или смятате, че Времевата таблица не отразява обективно времето за изпълнение, можете да подадете съобщение до нашия Център за резолюция, на имейл resolution@afterteam.com  В имейла следва да опишете детайлно задачата и да приложите съответстващата Времева таблица. В срок до 48 часа ще получите от нас гарантиран отговор. В случай, че не сме изпълнили своя ангажимент, сумата по изпълнението ще Ви бъде възстановена по установения ред.

Каква е разликата между Малък проблем и Абонаментен план?

Разрешаването на малък проблем включва еднократна услуга, за която се дължи такса за преглед и депозит (50% или 100%) за извършване. Абонаментният план представлява сбор от услуги (управление на съдържание, дизайн, програмиране, SEO), предлагана на месечна или годишна база по индивидуални параметри.

Как мога да се свържа с Вас най-лесно?

Изпратете ни имейл на support@afterteam.com.

Плащания


Какви видове плащания приемате?

Приемаме плащания по електронен и банков път – с дебитна/кредитна карта на VISA, MasterCard, Maestro, банков превод и други.

Какво дължа при пускане на билет?

Дължите:

 • Еднократна такса за разглеждане /ще оценим колко струва корекцията/
 • Такса за разрешаване на проблема под формата на депозит /50-100%/ и доплащане

Какво дължа при абонаментна поддръжка?

Дължите месечна абонаментна такса по установени параметри.

От коя дата е валиден Абонаментът за поддръжка?

Абонаментът за поддръжка е валиден от датата на сключване на договора, като плащанията се извършват в срок до работни 10 дни от датата на падежа, за всеки месец. В случай, че пропуснете да заплатите своята месечна вноска, услугата се преустановява до наличие на плащане.

Как се стартира абонаментна услуга?

Абонаментна услуга можете да стартирате през нашата Абонаментна форма.

Как се подновява абонамент?

Абонаментът Ви се подновява автоматично, при установено плащане на месечна абонаментна такса и според индивидуалните параметри и условия.

Как се отказва поръчка?

Отказът от поръчка е възможен до момента, в който услугата е започнала да се изпълнява от страна на Afterteam като този момент се преценява за всяка конкретна услуга съобразно начина на изпълнението й. Отказът трябва да бъде заявен в писмен вид в свободен текст на e-mail адрес resolution@afterteam.com като текстът на съобщението трябва да съдържа достатъчно данни за идентифициране на поръчката.

Afterteam разглежда жалби и рекламации от потребители, изпратени чрез контактната форма на сайта или в писмена форма на e-mail адрес resolution@afterteam.com. Всички жалби във връзка с предоставяните от Afterteam услуги ще бъдат разгледани в разумен срок и на подателя ще бъде изпратен отговор съгласно резултата. Рекламациите се удовлетворяват незабавно доколкото за това не се изисква съдействие от потребителя.

Как се прекратява абонамент?

Абонаментът се прекратява с писмена заявка или през Вашия клиентски профил, и се регистрира в системата в края на месеца, съобразно Вашия абонаментен план.

Издавате ли фактури?

Да. Фактури за извършени услуги се издават в срок до 48 часа от датата на заявка.

Потребителски права, сигурност и лични данни 


Каква информация се събира за мен като потребител?

Информацията за Вас съдържа данни като:

 • Име
 • Адрес
 • Телефонен номер
 • Дата на раждане
 • Имейл адрес
 • Други събрани данни, които могат пряко или непряко да водят до идентифицията Ви

 

Нашата Политика за поверителност има за цел да ви опише как и какви данни събираме и как и защо използваме личните Ви данни. В страницата са описани също възможностите, които Ви предоставяме, за да имате достъп, актуализирате или по друг начин да контролирате лични данни, които ние обработваме.

Ако имате каквито и да е въпроси около нашите практики или някое от Вашите права, описани по-долу, можете да се свържете с нашия служител по защита на данните („DPO“) и нашия екип, като се свържете с нас на privacy@afterteam.com Тази входяща поща е активно наблюдавана и поддържана, така че да можем да предоставим Ви услуги и предпазни мерки, които заслужават доверието Ви.

Как се използва предоставената информация?

Голяма част от събраните данни са обобщени или статистически данни за това как хората използват нашите услуги и не са свързани с лични данни. В случаите, в които данните са лични, или операциите могат да се свързват с лични данни, ние прилагаме съответните мерки.

Споделяне с доверени трети страни. Можем да споделяме вашите лични данни с дъщерни дружества в рамките на нашето корпоративно семейство, с трети страни, с които сме си партнирали, за да позволим интегрирани услуги и с доверени трети страни – доставчици на услуги, които са необходими за извършването на услуги от наше име, включително:

 • Обработване на плащания с кредитни карти
 • Обслужване на реклами
 • Провеждане на конкурси или проучвания
 • Извършване на анализ на демографските данни на нашите услуги и клиенти
 • При контакт с вас, например – по имейл или чрез проучване
 • При управление на взаимоотношенията с клиенти

Ние споделяме Вашите лични данни само когато това е необходимо на трета страна, за да предостави услуги. Тези трети страни (и всички подизпълнители) са обект на стриктни условия и условия за обработка на данни и им е забранено да използват, споделят или запазват Вашите лични данни за цели, различни от тези, за които са изрично договорени (или без вашето съгласие).

Къде се съхраняват данни за вход - потребителски имена, пароли и други?

Данните ви за вход – потребителски имена, пароли и други, се съхраняват на отдалечени и сигурни машини, и за периода на активно ползване на услугите ни.  За допълнителна сигурност, към WordPress сайтовете добавяме разширение с потребителски лог, в което е вписано ползването от наша страна. Екипът на Afterteam не носи отговорност за изгубени и  променени данни за вход, както и за целостта на съдържание извън обхвата на дейностите, посочени в споразумението с клиента.

Ние следваме общоприетите стандарти за съхраняване и защита на личните данни, които събираме, както по време на предаването, така и след получаването и съхраняването им, включително използването на криптиране, когато е уместно.

Ние съхраняваме лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за предоставяне на услугите, които сте поискали, и след това за различни законни правни или бизнес цели. Те могат да включват периоди на задържане:

 • Информация, необходима по силата на закон, договор или по повод задължения, необходими  за нашите бизнес операции; или
 • За запазване, разрешаване, защита или прилагане на нашите правни / договорни задължения; или
 • Необходима за поддържане на адекватна и точна счетоводна и финансова документация.

Ако имате въпроси относно сигурността или запазването на личните Ви данни, можете да се свържете с нас на privacy@afterteam.com.

Ако в сайта или хостинга е разположено съдържание с поверителен характер, кой и как има до него? Как мога да защитя съдържанието?

С ползването на този сайт и услугите, изрично се съгласявате и приемате, че услугите  биват предоставяни при собствен риск и “както са”. Afterteam, неговите собственици, представители, служители, директори, агенти и всички свързани доставчици на услуги, са освободени от всякакви гаранции, писмени или устни, включително гаранции за собственост, продажба, принадена стойност към определена цел, или липса на имитация. Afterteam, неговите собственици,  директори, служители и агенти, не представляват под никаква форма и не дават никакви гаранции за (I) точността, завършеността, или съдържанието на този или клиентски сайт и хостинг, (II) точността, завършеността или съдържанието на които и да е свързани сайтове и хостинги (чрез хиперлинкове, рекламни банери и други), и/или (III) към услугите, предлагани в този сайт, или които и да е свързани свързани сайтове и хостинги (чрез хиперлинкове, рекламни банери и други). Съгласявате се, че Afterteam не носи никаква отговорност за същите.

Допълнително, с ползването на услугите ни специално признавате и приемате, че нито една част от предоставяната от Afterteam, неговите собственици, директори, служители и агенти (включително и без ограничения – служители от отдела за връзка с клиенти, или представители на обслужващото звено – клиенти), няма да представлява и бъде третирана като (I) правен или финансов съвет, или (II) да представлява каквато и да е форма на гаранция по отношение съдържанието на този сайт, или предоставяните чрез него услуги, а потребителите не трябва да разчитат на нея и да я третират като такава.

Горепосоченото отхвърляне на отговорност, декларации и гаранции се прилага в пълната степен, позволена от закона, и ще остане в сила при всяко прекратяване или изтичане на настоящото споразумение или използването на този сайт или услугите, предлагани в него.

В Afterteam сме създали вътрешни правила за поверителност, споразумения и провеждаме редовни обучения за поверителност за служителите, за да гарантираме, че личните данни се обработват в съответствие с предпочитанията и инструкциите на клиентите.

Къде мога да прочета повече за потреблението на личните ми данни и сигурността?

Информация можете да получите с прочитането на нашите Универсални правила за ползване, Декларация за поверителност, Декларация за съответствие с GDPR и страницата Бисквитки.