Поддръжка на WordPress (абонамент)

Абонаментна поддръжка с включена административна такса. Допълнително таксуване на края на всеки месец – съдържание / дизайн / програмиране.

Категория:

100.00 лв. / месец

Описание

Абонаментна поддръжка с включена административна такса и допълнително таксуване на края на всеки месец, както следва:

  • Съдържание – 7 лв / час
  • Дизайн – 20 лв / час
  • Програмиране – 36 лв / час