1. Компании и търговски предприятия

Продължителните взаимоотношения с клиентите са в основата на създаването на устойчив бизнес модел. Клиентите, с които работите вече се ползват с вашето уважение и доверие. Често обаче се случва така, че фирмените сайтове дори на компании с дългогодишна история, не се поддържат качествено. В ангажимента към тяхното обслужване са включени различни по тип дейности – качване на съдържание, дизайн и програмиране, които е възможно да не са в обхвата на Вашия фокус на внимание, или търговски интерес.

Партньорската ни програма дава възможност да осигурите на клиентите си качествена поддръжка за техните уеб проекти, като се ползвате с нашата изградена система, утвърдени практики и експертиза.

Подходящо за:

Дигитални агенции, които изработват WordPress сайтове

Софтуерни компании, които се нуждаят от допълнителен ресурс при задачи, свързани с PHP, JS, HTML, CSS

Компании с фокус на работа върху В2В, които искат да предложат на клиентите си допълнителна услуга – телекоми, банки и др.

Неправителствени организации, които имат нужда от почасов ресурс, или изпълнение по различни проекти и програми

Условия

1 до 3 клиенти – 10%

3 до 10 клиенти – 15%

над 10 клиенти – 20%

Над 8000 лв / месец – 20%

2. Индивидуални клиенти, физически лица и препродвачи (reseller-и)

Ако работите с бизнес клиенти, които имат сайтове и магазини, базирани на WordPress система, или с клиенти, които се нуждаят от оптимизация за търсачки, нашата партньорска програма е подходяща възможност да реализирате пасивен доход по различните направления. Сумите по партньорската програма се начисляват автоматично по сметката Ви, за всяка платена услуга към нас.

Условия

До 1000 лв. / месец – 10%

От 1000 до 8000 лв / месец – 15%

Над 8000 лв / месец – 20%