Trend Spot Group

Trend Spot Group предлага нов подход към кандидатстването за финансиране, като използва инструменти като изкуствен интелект (AI), машинно обучение и RPA софтуер, за да опрости сложния свят на европейските програми, финансовите субсидии и безвъзмездните средства. Те предоставят цялостни услуги по управление, включително проучване на идеи и бизнес, избор на процедури за финансиране, оценка на успеха, експертна оценка, помощ при кандидатстване, разработване на документация, [...]